“Бал Декор” ЖШС

СипаттамасыЖалпы ақпаратБайланыс көздері

Принт кілемдер мен кілемшелер өндірісі

БӨЛІМ: АҚПАРАТ:
Статусы: Іске қосылған
Іске қосылған күні: 2020 жыл
Жобаның құны: 120 млн. теңге
Жұмыс орны: 15 адам
Жер учаскесінің аумағы: жалға алуда
Жоспарланған сату нарығы: Жергілікті тұтынушылар, жақын және алыс шет елдері